Tällä hakemuksella voit hakea sekä vapaita että asuttuja asuntoja.


Hakiessasi asumisoikeusasuntoa täytä AsumisoikeusHakemus.

Hakiessasi asumisoikeusasunnon vaihtoa saman kohteen sisällä täytä AsokohteenSisäinenVaihtohakemus.


Mikäli haet asuntoa kunnalta saadulla järjestysnumerolla, hakemus on voimassa 31.12.2023 asti.

ARA:n järjestysnumerolla tehty hakemus on voimassa järjestysnumeron voimassaoloajan. ARA:n järjetysnumero on voimassa siihen asti kunnes numerolla on otettu vastaan asunto, kuitenkin enintään 2 vuotta hakuajankohdasta alkaen.


Uusi hakemus korvaa edellisen samalla järjestysnumerolla tehdyn hakemuksen.

Huom! Hakemus on kuntakohtainen. Jokaiseen kuntaan tulee täyttää oma hakemuksensa.