Tällä hakemuksella voit hakea sekä vapaita että asuttuja asuntoja.


Hakiessasi asumisoikeusasuntoa täytä AsumisoikeusHakemus.

Hakiessasi asumisoikeusasunnon vaihtoa saman kohteen sisällä täytä AsokohteenSisäinenVaihtohakemus.


ARA:n järjestysnumerolla tehty hakemus on voimassa järjestysnumeron voimassaoloajan. ARA:n järjetysnumero on voimassa siihen asti kunnes numerolla on otettu vastaan asunto, kuitenkin enintään 2 vuotta hakuajankohdasta alkaen.


Uusi hakemus korvaa edellisen samalla järjestysnumerolla tehdyn hakemuksen.